Back to Top

Warmte- en koude-opwekking


Duurzame warmtevoorziening

Voor Vattenfall renoveren en optimaliseren we regelmatig bestaande besturingen en leveren we ook nieuwe besturingsinstallaties, die gebruikt worden voor opwekking en distributie van centrale warmte-, en koude voorzieningen in woonwijken en (publieke) gebouwen. Vattenfall beheert één van de grootste warmtevoorzieningsinstallaties van Nederland. Hieronder vallen niet alleen de warmte opwekstations en centrale regelkamers, maar ook de lokale afsluiters, pompen en deelnetten.

Op het gebied van duurzaamheid zijn er door Vattenfall hoge ambities vastgelegd. Dit heeft onder anderen geresulteerd in de keuze voor een duurzame energievoorziening voor de levering van warmte (voor ruimteverwarming en tapwater) en koude (comfortkoeling). Voor de warmtelevering wordt gebruik gemaakt van restwarmte die overblijft bij energiecentrales, fabrieken of verbranding van afval. Voor koeling ontwikkelt en exploiteert Vattenfall de koude centrales. Koude is duurzame gebouwkoeling die gebruik maakt van de lage temperatuur van het diepe water uit bijvoorbeeld een meer of plas.

De besturingsinstallaties worden voornamelijk uitgevoerd met Siemens S7-1500 PLC’s, of Siemens S7-1200 PLC’s in geval van een compacte lokale besturing. Ten behoeve van de visualisatie, bediening en bewaking, hebben de verschillende centrales een SCADA / HMI bedienstation (CIMPLICITY). Deze interface kan lokaal of op afstand worden benaderd via een verbinding met het technisch netwerk. Door middel van o.a. een OPC (UA) server en diverse andere protocollen (Profibus, Modbus, M-Bus) wordt er gecommuniceerd met diverse PLC’s en randapparatuur van verschillende installaties.

Voor de data opslag wordt er gebruik gemaakt van Proficy Historian om grote hoeveelheden procesdata snel en eenvoudig te collecteren, te archiveren en beschikbaar te stellen aan verschillende gebruikers en systemen.