Back to Top

Noodstroom


Van vitaal belang

Voor vele ziekenhuizen en andere openbare gebouwen en bedrijven hebben wij zowel aggregaat besturingen als overkoepelende besturingen ontworpen, geprogrammeerd en in bedrijf gesteld. Door de complexiteit van de mogelijke schakelingen en voor het verkrijgen van een hoge mate van betrouwbaarheid denken wij graag vanaf het eerste moment mee.

Vaak begint het ontwerp van de totale installatie met een functioneel ontwerp van onze hand. Ook stellen we regelmatig een compleet ombouwplan op, om gedurende de ombouw een gecontroleerde situatie te behouden. Tot en met het in bedrijf stellen en uitgebreide noodstroomtesten blijven we werken aan een optimale oplossing. Zo hebben we bijvoorbeeld overkoepelende besturingen gemaakt voor datacenters, verzekeringsmaatschappijen, bankkantoren, en de afdeling Diergeneeskunde te Utrecht. Voor een penitiaire inrichting (PI-Overamstel, ofwel de Bijlmer Bajes) hebben wij 4 verdelers met besturing geleverd en gefaseerd ter plaatse omgebouwd. Voor de Luchtverkeersleiding Nederland hebben we  in totaal 3 NSA-besturingen en de hoofdverdeler van de Hoofdverkeerstoren op Schiphol gerenoveerd.

Voor verschillende door ons geleverde installaties hebben we ook een 24/7 storingscontract vastgelegd.

Naast deze noodstroominstallaties hebben we ook tal van besturingen gemaakt voor WKK (Warmte Kracht Koppeling) installaties, vaak voor openbare gebouwen en veel voor tuinders. Bij een aantal tuinders is ook het schakelen van de belichting van de kassen opgenomen in de PLC besturing en veel zijn er uitgevoerd met een import/export regeling voor een optimale energie-rekening.


Gerealiseerde ziekenhuisprojecten

De volgende ziekenhuizen / medische instellingen zijn door ons in de afgelopen jaren voorzien van een overkoepelende besturing:

 • Alrijne Ziekenhuis te Alphen a/d Rijn (2011)

 • Alrijne ziekenhuis te Leiden (2019)

 • Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (2005, renovatie in 2019, nieuwbouw in 2024)

 • Antonius Ziekenhuis te Sneek (2022)

 • Bloedbank Sanquin te Amsterdam (2018)

 • Diakonessenhuis te Zeist (2018)

 • Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam (2012, 2017, 2021)

 • Leids Universitair Medisch Centrum (2021)

 • Meander ziekenhuis te Amersfoort (2015)

 • Medisch Centrum Haaglanden te Leidschendam (2014)

 • Medisch Spectrum Twente te Enschede (2014)

 • NKI - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam (2012)

 • Radboud UMC hoofdgebouw (2021)

 • Radboud UMC moeder & kind centrum (2023)

 • Reinier de Graaf Gasthuis te Delft (2014)

 • Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem (2020)

 • Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk (in uitvoering)

 • Sint Jansgasthuis te Weert (2017)

 • SintMaartensKliniek te Ubbergen (2021)

 • Tergooi Ziekenhuis te Hilversum (2022)

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (2022)

 • Universitair Medisch Centrum Groningen (2023)

 • VieCuri Medisch Centrum te Venlo (2015)

 • Waterland Ziekenhuis te Purmerend (2004)

 • ZiekenhuisGroepTwente te Almelo (2023)


Per ziekenhuis verschilt de installatie, van 1 tot 9 NSA’s per ziekenhuis, sturing en bewaking van alle vermogensschakelaars, in 400V-installaties, in 10kV-installaties, tot een 23kV-installatie, en gecombineerde installaties waar we zowel de 10kV als de 400V vermogensschakelaars sturen en bewaken. In totaal betreft het momenteel 55 NSA’s die vanuit onze overkoepelende besturingen gestart worden, en elk ziekenhuis voorzien van noodstroom bij uitval van het openbare net.


De eenvoudigere installaties zijn voorzien van een enkele PLC-besturing, vaak zijn de installaties zo complex, grootschalig en/of decentraal dat er meerdere PLC’s samenwerken, en steeds meer wordt er gevraagd om een volledig redundant systeem dat de allerhoogste betrouwbaarheid kan bieden. Wij ontwerpen en bouwen de besturingen graag zo doordacht mogelijk, zonder Single Point Of Failure, waarbij we uitgebreid de hardware EN de software van de besturingsinstallatie onder de loep nemen en zorgen voor de hoogst haalbare beschikbaarheid van de installatie. Denk aan een dubbele back-up accu-set, bewaakte koppeling van deze accu-sets, dubbele PLC's met onderlinge redundante koppeling voor master/slave afhandeling, back-up commando's vanuit de PLC's om (bij uitval van bijvoorbeeld een netcontroller) bij netuitval en storing in een component de netkoppeling te borgen t.b.v. noodstroombedrijf.


Onderlinge communicatie middels een gesloten glasvezelring hebben wij in 9 ziekenhuizen toegepast (Siemens Media Redundancy Protocol).


Drinkwatervoorziening

Voor drinkwaterleveranciers is het voor de levering van water van vitaal belang dat er bij elk pompstation de stroomvoorziening gewaarborgd is. Alle processen om tot schoon en veilig drinkwater te komen, en de distributie van het water gebruiken energie.


Binnen de drinkwatermaatschappijen zijn we intussen meer dan 10 jaar actief op gebied van noodstroombesturingsinstallaties, zo voeren we projecten uit voor:

 • Brabant Water, hier hebben we voor 6 drinkwaterstations een gedeeltelijke renovatie uitgevoerd, en voor 13 drinkwaterstations de complete besturing van de  noodstroominstallatie (NSA’s en overkoepelend) vervangen.

 • Vitens, hier hebben we voor 1 drinkwaterstation de NSA-besturing geleverd, en regelmatig storingen opgelost op andere locaties.

 • Waternet, hier hebben we voor 5 drinkwaterstations de complete besturing vervangen van de noodstroominstallatie (NSA’s en overkoepelend).

 • WML, hier hebben we voor 3 drinkwaterstations de NSA-besturing vervangen.