Back to Top

Advies

Van Ketel Industriële Automatisering kan advies uitbrengen voor een goed verloop van uw project.

Met onze kennis kunnen wij de status van uw huidige installatie inventariseren en zoeken naar de beste en meest economische oplossing.

Onze bijdrage aan een succesvol project

Regelmatig zijn er berichten in het nieuws over calamiteiten in bijvoorbeeld noodstroomvoorzieningen. Elke luchthaven, ziekenhuis, drinkwaterbedrijf of andere instelling met een publieke functie wil natuurlijk een noodstroominstallatie waar men op kan vertrouwen. Maar al te vaak kunnen we lezen dat bij een stroomstoring aan het openbare net het NSA (NoodStroomAggregaat) niet opstart, of dat de installatie zelfs als het openbare net gewoon aanwezig is toch intern voor problemen zorgt.

Nu blijft het allemaal techniek en kan er altijd een defect optreden, maar helaas zien wij maar al te vaak ontwerpfouten of verkeerde besparingen in dit soort noodstroominstallaties, waardoor de betrouwbaarheid ernstig teniet gedaan wordt. Daarnaast zijn tal van installaties zodanig verouderd, dat er bij defecten geen vervangende onderdelen meer verkrijgbaar zijn.

Veel voorkomende problemen:

  • Installaties met meerdere NSA’s, welke niet onderling parallel in noodbedrijf kunnen draaien (gescheiden noodvoedingen), zodat de NSA’s niet elkaars reserve kunnen zijn. De meest belangrijke groepen kunnen alleen gevoed worden door dat ene NSA.

  • Besturing met te kleine systeem-accu’s. Als er een storing optreedt, krijgt de technische dienst amper de tijd om wat uit te zoeken, en zijn de hulpaccu’s al leeggelopen. Ook verouderde accu’s zien we veel. Die kleine accu’s gaan echt maximaal 3 jaar mee!

  • Beveiligingen zijn niet “fail-safe” uitgevoerd, dus bij draadbreuk wordt de storing niet gemeld. Vaak wordt ook niet alles beveiligd (installatie-automaten enz.), zodat een storing zich pas openbaart als het NSA moet opstarten.

  • Als de besturing uitvalt, valt direct ook de reguliere stroomvoorziening uit. Een installatie dient volgens ons inzicht zo ontworpen te zijn, dat een storing in de besturing niet automatisch leidt tot uitval van de stroomvoorziening.

  • Paraat-, en storings-doormelding naar bijvoorbeeld een GBS (GebouwenBeheersSyteem) zijn niet meer operationeel.

  • Tekeningen zijn niet up-to date, of de originele besturingssoftware is niet beschikbaar of afgeschermd met een password. In dit geval is service verlenen een echte uitdaging.

  • Er wordt niet op regelmatige basis een noodstroomtest gehouden. Het NSA wordt meestal nog wel op regelmatige basis (onbelast of soms belast) getest, maar een echte noodstroomtest is soms al jaren niet gedaan.

  • Er is geen enkel overzicht meer over het totaal vermogen van de preferente groepen, waardoor bij een echte netuitval het vermogen van het NSA niet meer toereikend is.


Door onze jarenlange ervaring in dit soort installaties (zowel NSA-besturingen als de overkoepelende besturingen) hebben wij een goed inzicht in de juiste aanpak om ook uw bestaande installatie weer betrouwbaar te krijgen, of om een concept uit te werken voor een nieuwe installatie. Ook kunnen wij in samenwerking met de gebruiker een uitgebreide noodstroomtest organiseren, waarvoor we een compleet draaiboek uitwerken en alle risico’s voor u in beeld brengen. Daarnaast kunnen we tijdelijke voorzieningen opbouwen en voor u operationeel maken. Zelf ontwerpen en bouwen we zeer regelmatig nieuwe besturingsinstallaties of renoveren we bestaande noodstroominstallaties. Sinds een aantal jaar ontwerpen en leveren we ook compleet redundante besturingen, waarbij de 'Single Points Of Failure' geheel geëlimineerd zijn en de betrouwbaarheid van de besturingsinstallatie maximaal gegarandeerd is.

Wij komen graag langs voor een kennismaking, en om uw installatie en wensen te bekijken!