Back to Top

Proces-automatisering


Voor een betrouwbaar productieproces

Bij verschillende klanten voeren wij projecten uit in de proces-automatisering. Het is voor de productie van cruciaal belang dat doseringen correct en nauwkeurig worden uitgevoerd. Continu inzicht in het proces, met behulp van dynamische weergave van het proces en trends, helpt de operators in hun werkzaamheden.

Wij hebben veel projecten gerealiseerd bij een fabriek van smeervetten, voor zowel de productie-ketels als de grondstoffen-, olie-aanvoer, de afvoer van gereed product middels meerdere pigleidingen naar 21 bulktanks en van de bulktanks naar 7 afvulmachines. De 9 productieketels zijn uitgevoerd met elk een S7-300 PLC of een S7-1500, waarbij alle afsluiters met terugmelding en overige sensoren via een Profibus-DP netwerk of een Profinet-netwerk aan de PLC gekoppeld zijn. Voor bediening en visualisering van de grondstoffenaanvoer, de 9 productieketels en de gereed product afvoer en opslag hebben wij een redundant SCADA systeem (Siemens Win-CC) geleverd en in bedrijf genomen, met 2 servers en 7 clients. Bij uitval van 1 server blijft 50% van de werkplekken operationeel en kan de gehele installatie nog steeds bediend worden.


Voor een andere klant hebben wij de complete besturing gemaakt voor een lijn, die (in Mozambique) olie uit noten trekt en bewerkt, wat wordt gebruikt als bio-toevoeging in brandstof. De installatie is in Nederland geheel operationeel gemaakt en daarna verscheept naar Mozambique.


process automatisering
Visualisering van het productieproces op een touchpanel