wp71ddbed4.png
wpfb73ab9a.png
wp49955a70.png
wpfea66c91_0f.jpg
wp784bb02a.png
wp87d89d51.png
wp6c1f5e13.png
wpc8e9d990.png
wp0d3a4aff.png
wp6428bd5a.png
wp229cbde3.png
wpb2c239f8.png
wpf14131ca.png
wp2384f26f.png
Alle besturingspanelen die gefabriceerd worden voor de projecten die we uitvoeren worden in onze eigen
Werkplaats geproduceerd, hiervoor hebben we alle kennis in huis.

Tijdens de montage wordt nauwlettend gecontroleerd of er gebouwd wordt volgens de relevante eisen, en of alles
voldoet aan de specifieke klanteisen.

Nadat de productie van een kast gereed is, wordt de kast onderworpen aan een complete test volgens onze
standaard testprocedures. Van elke besturingskast wordt een testformulier bijgehouden.
Hierbij wordt ondermeer een bedradingstest uitgevoerd op basis van de schema’s, een isolatie test, een functionele test,
en uiteraard wordt gecontroleerd of de mechanische zaken en de afwerking in orde zijn.
wp427734bc.png
Voor het functioneel testen van besturingskasten (inclusief software)
voor de overkoepelende besturing van noodstroominstallaties
hebben wij een simulatiepaneel ontwikkeld waarmee 1 of meerdere
hoofdverdelers kunnen worden gesimuleerd met sturing en
standmelding van maximaal 18 vermogensschakelaars.
Hier worden 100V of 400V meetspanningen daadwerkelijk geschakeld,
om de werkelijke situatie compleet na te bootsen.
Pas na goedkeuring door onze eindcontrole kan het paneel door de klant afgenomen worden of uitgeleverd op locatie.
Regelmatig wordt voor een Factory Acceptance Test een complete testopstelling opgebouwd inclusief simulatie van het proces,
zodat er een zo compleet mogelijke test wordt uitgevoerd. Het opstellen van een FAT-protocol wordt door ons verzorgd.

Ook op locatie bij de klant voeren we regelmatig montagewerkzaamheden uit, bijvoorbeeld  het ombouwen van
een verouderde PLC-besturing, uitbreidingen in een besturingskast of het aanpassen of uitbreiden van de rest van de installatie.
Voor een groot renovatieproject bij Waternet in 2012-2013 hebben we op 4 locaties allerlei bekabelingswerkzaamheden
uitgevoerd, waarbij er ingehuurde monteurs onder leiding van onze hoofdmonteur de werkzaamheden uitvoerden.

Voor de noodstroombesturing van 4 drinkwaterstations voor Waternet hebben we in 1 opdracht in totaal 24 besturingspanelen
gebouwd met 16 PLC besturingen, met een totale breedte van meer dan 23 meter.