wp71ddbed4.png
wpfb73ab9a.png
wp49955a70.png
wpfea66c91_0f.jpg
wp784bb02a.png
wp87d89d51.png
wp6c1f5e13.png
wpc8e9d990.png
wp0d3a4aff.png
wp6428bd5a.png
wp229cbde3.png
wpb2c239f8.png
wpf14131ca.png
wp8b9bca0c_0f.jpg
wp937bb45b.png
wp7401958f.png
wpd8bd47cd.png
wp96c21f54.png
wpa3b83b9e.png
wpb419d20f.png
Bij verschillende klanten voeren wij projecten uit in de proces-automatisering.  Zo hebben wij veel projecten
gerealiseerd bij een fabriek van smeervetten, voor zowel de productie-ketels als de grondstoffen-, en olie-aanvoer,
en de afvoer van gereed product middels een pigsysteem naar 21 bulktanks, en van de bulktanks naar 7 afvulmachines.
De 7 productie-ketels zijn uitgevoerd met elk een S7-300 PLC, waarbij alle afsluiters met terugmelding en overige sensoren
via een Profibus-DP netwerk aan de PLC gekoppeld zijn.
Voor bediening en visualisering van de grondstoffenaanvoer, de 7 productieketels en de gereed product afvoer en opslag
hebben wij een redundant SCADA systeem (Siemens Win-CC) geleverd en in bedrijf genomen, met 2 servers en 3 clients
Bij uitval van 1 server blijven 50% van de werkplekken operationeel, en kan de gehele installatie nog steeds bediend worden.

Voor een andere klant hebben wij de complete besturing gemaakt voor een lijn, die (in Mozambique) olie uit noten trekt en
bewerkt, wat wordt gebruikt als bio-toevoeging in brandstof. De installatie is in Nederland geheel operationeel gemaakt, en
daarna verscheept naar Mozambique.
wp52608658.png
wp4639ca3a.jpg