wp71ddbed4.png
wpfb73ab9a.png
wp49955a70.png
wpfea66c91_0f.jpg
wp784bb02a.png
wp87d89d51.png
wp6c1f5e13.png
wpc8e9d990.png
wp0d3a4aff.png
wp6428bd5a.png
wp229cbde3.png
wpb2c239f8.png
wpf14131ca.png
wp4b7fb2dd.png
Regelmatig zijn er berichten in het nieuws over calamiteiten in bijvoorbeeld noodstroomvoorzieningen.
Elk ziekenhuis, drinkwaterbedrijf of andere instelling met een publieke functie wil natuurlijk een
noodstroominstallatie waar men op kan vertrouwen.
Maar al te vaak kunnen we lezen dat bij een stroomstoring aan het openbare net het NSA (NoodStroomAggregaat)
niet opstart, of dat de installatie zelfs als het openbare net gewoon aanwezig is toch intern voor problemen zorgt.
Nu blijft het allemaal techniek, en kan er altijd een defect optreden, maar helaas zien wij maar al te vaak ontwerpfouten of
verkeerde besparingen in dit soort noodstroominstallaties, waardoor de betrouwbaarheid ernstig teniet gedaan wordt.
Daarnaast zijn tal van installaties zodanig verouderd, dat er bij defecten geen vervangende onderdelen meer verkrijgbaar zijn.

Voorbeelden van veel voorkomende problemen zijn:
- installaties met meerdere NSA’s, welke niet onderling parallel in noodbedrijf kunnen draaien (gescheiden noodvoedingen),
  zodat de NSA’s niet elkaars reserve kunnen zijn. De meest belangrijke groepen kunnen alleen gevoed worden door dat ene NSA.
- besturing met te kleine systeem-accu’s. Als er een storing optreedt, krijgt de technische dienst amper de tijd om wat uit te
 zoeken, en zijn de hulpaccu’s al leeggelopen. Ook verouderde accu’s zien we veel, die kleine accu’s gaan echt max. 3 jaar mee!
- beveiligingen zijn niet “fail-safe” uitgevoerd, dus bij draadbreuk wordt de storing niet gemeld. Vaak wordt ook niet alles
 beveiligd (installatie-automaten enz.), zodat een storing zich pas openbaart als het NSA moet opstarten.
- als de besturing uitvalt, valt direct ook de reguliere stroomvoorziening uit. Een installatie dient volgens ons inzicht zo
 ontworpen te zijn, dat een storing in de besturing niet automatisch leidt tot uitval van de stroomvoorziening.
- paraat-, en storings-doormelding naar bijvoorbeeld een GBS (GebouwenBeheersSyteem) zijn niet meer operationeel.
- tekeningen zijn niet up-to date, of de originele besturingssoftware is niet beschikbaar of afgeschermd met een password. In
  dit geval is service verlenen een echte uitdaging.
- er wordt niet op regelmatige basis een noodstroomtest gehouden. Het NSA wordt meestal nog wel op regelmatige basis
 (onbelast of soms belast) getest, maar een echte noodstroomtest is soms al jaren niet gedaan.
- er is geen enkel overzicht meer over het totaal vermogen van de preferente groepen, waardoor bij een echte netuitval
 het vermogen van het NSA niet meer toereikend is.

Door onze jarenlange ervaring in dit soort installaties (zowel NSA-besturingen als de overkoepelende besturingen) hebben wij
een goed inzicht in de juiste aanpak om ook uw bestaande installatie weer betrouwbaar te krijgen, of om een concept uit te
werken voor een nieuwe installatie.
Ook kunnen wij in samenwerking met de gebruiker een uitgebreide noodstroomtest organiseren, waarvoor we een compleet
draaiboek uitwerken, en alle risico’s voor u in beeld brengen. Ook kunnen we tijdelijke voorzieningen opbouwen en
voor u operationeel maken.
Zelf bouwen we zeer regelmatig nieuwe besturingsinstallaties of renoveren we bestaande installaties voor stroomvoorzieningen.

Wij komen graag langs voor een kennismaking, en uw installatie en wensen te bekijken!