wp71ddbed4.png
wpfb73ab9a.png
wp49955a70.png
wpfea66c91_0f.jpg
wp784bb02a.png
wp87d89d51.png
wp6c1f5e13.png
wpc8e9d990.png
wp0d3a4aff.png
wp6428bd5a.png
wp229cbde3.png
wpb2c239f8.png
wpf14131ca.png
wp22284766.png
Van Ketel Industriële Automatisering ontwerpt voor veel van de relaties de complete besturings-installaties,
waarbij naast de besturingskasten ook bekabeling en veldinstrumenten worden meegenomen in het ontwerp.

Uiteraard worden de installaties ontworpen volgens de relevante normen. Om bij te blijven worden er regelmatig
trainingen gevolgd.

Wij werken met 2 elektrotechnisch CAD-systemen (SEE-electrical), waarbij de schema’s compleet voorzien zijn van
stroomkring verwijzing, contact verwijzing, kabel/ader-nummering, grafische klemmenstrook (inclusief blad/kolomverwijzing
van elke klem), inhoudsopgave, PLC I/O-lijst, materiaal-detaillijst e.d.
Het is uiteraard mogelijk om de tekeningen te voorzien van uw bedrijfslogo.

Daarnaast werken we ook met E-Plan P8. Vanuit de markt kwam deze vraag steeds vaker, sommige opdrachtgevers
(zoals in ons geval bijvoorbeeld Vitens) stellen zelfs de eis dat het tekenwerk bij oplevering wordt ingediend in E-Plan P8,
zodat ze de tekeningen in eigen beheer kunnen overnemen.

De tekeningen kunnen desgewenst altijd in Autocad-formaat, DXF-formaat of als PDF-bestand digitaal aan u toegeleverd worden.